Chất lượng

Kiểm tra tải trọng tĩnh của thùng chứa cánh quạt:

Thùng chứa cánh quạt không nên có vết nứt hay hư hại nào có thể xác định bằng kiểm tra mắt thường với kính lúp 4X.

Kiểm tra tải trọng động của khung lắp đặt:

1. Đặt khung dốc xuống 30 độ theo phía đầu hở.

2. Khung không nên có vết nứt hay hư hại nào có thể xác định bằng kiểm tra mắt thường với kính lúp 4X.

3. Phần hở của khung nên mở rộng không quá 0.5mm.

Kiểm tra tải trọng động của thùng chứa cánh quạt:

1. Thùng chứa cánh quạt không nên có vết nứt hay hư hại nào có thể xác định bằng kiểm tra mắt thường với kính lúp 4X.

2. Kiểm tra sự giảm sức chịu đựng của kim loại để tìm điểm yếu của thùng chứa khi nó chưa được tìm ra từ bài kiểm tra tải trọng tĩnh.

3. Không có tiêu chuẩn cố định cho bài kiểm tra sự giảm sức chịu đựng của kim loại. Có thể đặt tiêu chuẩn cho từng thùng chứa.

Kiểm tra kim loại bằng cách xịt dung dịch muối:

Tất cả các hợp kim của sắt đều bị gỉ, kể cả thép không gỉ.

Kiểm tra vỏ kim loại hình tròn:

Vì quạt trần quay phần thân, nên nó không bị lung lay sau vòng kiểm tra.

Kiểm tra sự phân phối không khí và tốc độ gió:

Chất lượng sản phẩm phải được giữ nguyên với thời gian.

Kiểm tra độ lặng và độ an toàn của quạt:

Kiểm tra chất lượng để đảm bảo sự an toàn và chất lượng đời sống của người sử dụng.

Loading Facebook Comments ...